Main Sponsor: Official Partners:
Sanna Häger, SWE, 15

SANNA HÄGER, SWE, 15

28-åriga Sanna Häger från Västerås är ganska ny på matchracingscenen, men med stor erfarenhet från olika jolleklasser. Som seglingsfostrad på Mälaren är hon något av en expert på de skiftande och byiga vindförhållanden som också ofta uppträder vid matchracing. I Stockholm har Sanna samlat ett matchracingteam av tjejer från hela landet, och de gör nu sitt andra år på WIM Series. Hittills har de internationella framgångarna inte varit så stora, men Sanna & Co har vunnit mycket på hemmavattnen.