Main Sponsor: Official Partners:

LYSEKILS HAMN AB

Upptagningsområdet för Lysekils Hamn är i stort sett hela Sverige och destinationshamnarna finns i de flesta västeuropeiska länder samt Medelhavet. Hamnen har vuxit kraftigt under de senaste 25 åren och resurserna har utökats i form av kranar, truckar och betydligt fler magasin samt ett helt nytt hamnområde för containerhantering. Linjefart med tonnage till Europa, Medelhavet och till Nordafrika har kommit att bli det dominerande inslaget i hamnbilden.
Hamnen är strategiskt belägen med mycket kort  och öppen insegling från Nordsjön. Det geografiska läget är gynnsamt för trafik på SydNorges hamnar samt för omlastning till Östersjön. Hamnen är nästan alltid isfri.

www.lysport.se

 

 

Logo