Main Sponsor: Official Partners:

PREEM

Preem är Sveriges största drivmedelsföretag och svarar för cirka 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten och cirka 30 procent av den nordiska. Totalt kan över 18 miljoner m3 raffineras vid de båda helägda raffinaderierna Preemraff Göteborg och Preemraff Lysekil. Båda raffinaderierna räknas till de modernaste och mest miljö- och energieffektiva i Europa. Preems verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Preem bedriver en omfattande förädling av råolja och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige. Drygt 2/3 av produktionen exporteras, vilket innebär att Preem är bland de största svenska exportörerna. Försäljningen på den svenska marknaden till privatkunder samt små och stora företag sker via egna marknadsföringskanaler, helägda dotterbolag, Preem Partners och bensinstationer. Preem har ett rikstäckande servicenät med över 600 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1300 anställda varav 900 arbetar vid raffinaderierna. Tillsammans med personal hos återförsäljare och partners är vi ca 3400 medarbetare som möter kunderna under Preems varumärke

Det dubbla ansvaret
Preem har ett dubbelt ansvar i många perspektiv. Samhället behöver våra produkter samtidigt som vi måste se till att de produceras på ett miljömässigt och etiskt hållbart sätt. Ett ansvar som sträcker sig hela vägen från råvara, produktion, transporter till att produkter används i fordon, industri och energianläggningar. Preems vision är att leda omvandlingen till ett hållbart samhälle. Ett av våra många steg på vägen var ombyggnaden av Preems raffinaderi i Göteborg, som är det första i världen med att producera diesel baserat på en restprodukt från svenska skogen.

www.preem.se

Preem-logo-150x148 (kopia)