Main Sponsor: Official Partners:

RAMBO

RAMBO, som gemensamt ägs av Lysekils, Munkedals, Tanums och Sotenäs kommuner, är det ledande avfalls- och återvinningsföretaget i mellersta bohuslän.

Vi arbetar med insamling, återvinning och behandling av alla sorters avfall från kommuner, företag och hushåll. Med RAMBO får alla en kostnadseffektiv och miljöriktigt säker avfallshantering samt det bästa inom service och rådgivning.

Under Lysekil Women´s Match ansvarar RAMBO för miljö och renhållning i evenemangsområdet. Med våra miljövärdar ser vi till att området är rent och snyggt så att evenemanget behåller sin trevliga karaktär.

Tillsammans sluter vi cirkeln…
www.rambo.se

 

 

RAMBOLOGO_2010