Main Sponsor: Official Partners:

Svitzer och Försvarsmakten vid Anderssons kaj

Svitzer och Försvarsmakten vid Anderssons kaj

Svitzer och Försvarsmakten vid Anderssons kaj

Välkomna ombord på Svitzers och Försvarsmaktens fartyg vid Anderssons kaj.

Svitzer har öppet ombordstigning hela dagen och på Försvarsmaktens HMS Ägir har ni möjlighet att gå ombord och träffa personal ur Röjdykardivitionen mellan kl. 13-15.