MATCHRACING – SEGLINGEN 100-METERS LOPP

Redan fyra minuter före själva startsignalen börjar kampen för att få en så fördelaktig startposition som möjligt. Från babordssidan (vänster) av startlinjen kommer den båt som har en blå flagg i aktern och från styrbordssidan (följaktligen höger) kommer båten med gul flagg. När de båda möts är det den med gul flagg som har fördelen av att ha rätt till väg. Högerregeln gäller alltså även i det här sammanhanget. Allt som allt finns det fyra grundregler som man som åskådare bör känna till för att förstå vad som händer. Grovt förenklat är det följande som gäller: – Båt med vinden in från styrbordssidan har rätt till väg. – När båda båtarna har vinden in från samma sida så har den som ligger i lä rätt till väg. – Båt med rätt till väg får inte hindra den andra båten att hålla undan. – När ett märke ska rundas har den båt som ligger på insidan rätt till plats för att runda märket.

Åter till starten. I fyra minuter kämpar de båda motståndarna om att vara den som först går över startlinjen. Om detta sker exakt vid startsignalen eller strax efter spelar ingen roll, utan huvudsaken är att vara först. Då kan man nämligen styra hela spelet ute på banan, så det är extremt viktigt att komma iväg fint. Bakom segelbåtarna kör domarna i sina båtar och de dömer direkt ute på vattnet. Blå flagg på domarbåten betyder att båten med blå flagg ska göra en straffsväng och likadant är det logiskt nog med den gula flaggan. Seglarna ropar och visar en rödgulrandig flagga för att påkalla domarnas uppmärksamhet. En grönvitrutig flagga på domarbåten innebär att ingen av båtarna tilldelas något straff, medan en röd flagga betyder att straffet måste tas omedelbart. Annars kan seglarna själva välja när de vill ta sitt straff, eftersom det ger möjlighet att med taktiska manövrer försöka tillfoga motståndaren ett straff och på så sätt kvitta sitt eget. Straffet måste tas före mållinjen och innebär att man tvingas göra en tidskrävande 270-graderssväng med båten. En taktisk grundregel i matchracing är att alltid försöka hålla sig mellan motståndaren och nästa rundningsmärke som ska passeras. Att bevaka motståndaren på det sättet ger helt enkelt störst möjlighet att själv påverka händelseförloppet. Många matcher har avgjorts när någon missat att bevaka motståndaren, som då kunnat hitta ett vindskift, en vindby eller någon annan fördel för att kunna passera. Normalt seglar man två varv runt en bana som startar med kryss (motvind) och avslutas med läns (medvind) i mål. Hur snabbt banan seglas har alltså ingen som helst betydelse, utan det gäller att vara före motståndaren i mål. Därför kan man längs banan få se många exempel på manövrer som förefaller underliga för ett otränat öga, men som har ett enda syfte; Att komma före motståndaren i mål. Det är vad matchracing går ut på!